Ev ve hijyen genel koşullarının yerine getirilmesi.

Ortam havalandırması

Süpürge ve diğer temizlik aletlerinin doğru ve yerinde kullanımı.

Alışveriş takibi Ütü ve çamaşırların yıkanıp havalandırılarak doğru şekilde doğru programlarda yıkanması